Kon­zert mit Chris­ti­ne Busch, Klaus Chris­ta, Mat­thi­as Johan­sen und Till Hoffmann

Kon­zert­be­ginn: 17:00 Uhr

Wer­ke von R.Schumann und Maria Bach

Kon­zert­ort:  Schloss Boug­lins­ter, Luxemburg

Tickets und Infos: https://www.bourglinsterfestival.lu/event/pforte-quintett/